Zakuřování dýmky

Před samotným kouřením dýmky je potřeba věnovat čas jejímu zakuřování. Záleží na vybraném tabáku, kontrole jeho kvality a také jeho vhodné jeho připravě a množství.

Výběr vhodného tabáku

Předtím než začnete poprvé zakuřovat dýmku, vyberte si vhodný tabák. Tabáků je několik řezů a vzhledem k jejich potřebné přípravě před kouřením není každý vhodný k zakuřování dýmky začátečníkem.

Pokud nemáte poblíž zkušeného kuřáka dýmky, který by Vám poradil, jak si různé řezy tabáku před kouřením připravit pak doporučujeme na začátek zvolit tabák jemného řezu (Loose cut).

Aromatizaci tabáku si každý zvolí sám, nicméně i tady je dobré brát na zřetel dva faktory. Tabák většinou voní jinak, než nakonec v dýmce chutná. Příliš výrazná aromatizace nemusí mít při kouření zdaleka takovou chuť jako vůni. Aromatizace tabáku se při kouření "natahuje" do dýmky.

Pokud tedy pro další kouření zvolíte jiný tabák s odlišným aroma, může být výsledná chuť ovlivněna předchozím kouřením jiného tabáku. I z tohoto důvodu mají pokročilejší kuřáci vyčleněnou dýmku pro konkrétní tabák. Pro zakuřování dýmky doporučujeme spíše neutrální tabák.

Kontrola tabáku

Tabák rozdělejte a zkontrolujte jeho vlhkost. Neměl by být suchý a ani příliš vlhký. Pokud je tabák suchý (šustí), může to být způsobeno špatnou těsností obalu.

U tabáku baleného v plechovce to zjistíte již při otevírání plechovky. Plechovka byla správně vakuově uzavřená, pokud se při otevírání do ní nasaje vzduch. Vakuově zabalenou plechovku bez uvolnění vakua většinou klasicky neotevřete. Pokud jste si koupili plechovku tabáku, která jde lehce otevřít a tabák je uvnitř suchý - vraťte jej. Tabák se dá sice zpětně dovlhčit, ale má to vliv na jeho aromatizaci a výslednou chuť při kouření.

Suchý tabák nekuřte, hoření suchého tabáku je intenzivní, dýmka by se přehřívala a mohlo by dojít k jejímu napálení, navíc chuť je nevalná.

Pokud je tabák příliš vlhký, nechte jej chvíli otevřený dýchat. Vlhkost by se měla snížit. Příliš vlhký tabák při hoření uvolňuje větší množství kondenzátu (močky), která se pak natahuje do dýmky a může se přes filtr dostat i do náustku a následně do úst. Močkování tabáku poznáte podle bublavého zvuku v kanálku při vtahování kouře do úst.

Příprava tabáku

Potřebné množství tabáku (v našem případě jemný řez Loose cut) položte na papír a promnete jej mezi prsty. Můžete narazit na tvrdé delší kousky řapíku, které vyhoďte.

Opakovaným promnutím tabáku mezi prsty od sebe oddělíte slepené kusy. Větší kusy tabáku natrhejte na menší kousky. Pokud je tabák připravený na menší kousky, lépe si v dýmce sedne a pak dobře rovnoměrně prohořívá.

Nacpání dýmky

Vezměte mezi prsty (palec, ukazováček a prostředníček) první díl tabáku a vložte do tabákové komory.

První díl tabáku nijak nevtlačujte, poklepáváním na stěnu hlavičky si tabák sedne na dno hlavičky a částečně se usadí. Pokud první díl tabáku na dně tabákové komory udusáte prstem, ucpete si tím ústí kanálku a dýmka nebude táhnout.

Druhý díl tabáku už lehce vtlačte a další díl můžete vtlačit více, ale stále s citem. U třetího a dalších dílů tabáků doporučujeme po jeho vložení do hlavičky vzít dýmku do úst a dusátkem tabák postupně přitlačovat po celém obvodu hlavičky. Po každém přitlační zkuste natáhnout vzduch náustkem, jestli dýmka stále táhne volně. Tento postup je jeden z mnoha, postupem času si pravděpodobně najdete svůj vlastní způsob nacpávání dýmky.

Množství tabáku při zakuřování

Jsou různé názory kolik tabáku by se mělo do hlavičky dýmky při zakuřování nacpat. Ideální je dýmku zakuřovat rovnoměrně, aby se vrstvička karbonu vytvářela po celém vnitřku tabákové komory, proto si na kouření udělejte dostatek času.

Při spalování tabáku se na stěnách dýmky usazuje tenká vrstvička karbonu. Každým dalším kouřením dýmky vrstvička karbonu zesiluje a vytváří ochranu před případným napálením dýmky. Vrstvička se vytváří pouze v místech hoření tabáku, pokud tedy dýmku nacpete jen do poloviny pak se v druhé polovině, kde není tabák, nevytváří ochranná vrstva karbonu.

Berte na vědomí i čas, který jste si pro kouření dýmky vyčlenili. Ideální je dýmku dokouřit do konce. Pokud dýmku nacpete plnou a nestihnete ji dokouřit opět se vytváří ochranná vrstva karbonu v místě hoření tabáku, v tomto případě v horní části hlavičky a ve spodní části (kterou nedokouříte) se nevytvoří.

Samotné zakuřování dýmky

K zapálení dýmky použijte sirky, nebo speciální dýmkový zapalovač s bočním plamenem. Tabák zapalte rovnoměrně po celém obvodu hlavičky a při zapalování potahujte z náustku. Po prvním zapálení spálený tabák na povrchu přidusejte dusátkem a pokud je potřeba zapalte podruhé.

Kuřte volně a rozvážně. Nadměrně intenzivním taháním dosáhnete v hlavičce velkého žáru a kromě toho že kouření bude horké a nedobré, může to nakonec odnést i dýmka napálením.

Podle potřeby tabák přidusávejte, ale s mírou, aby dýmka stále dobře táhla. Pokud ucítíte, že Vás hlavička hřeje nadměrně do dlaně, dýmku odložte a nechte ji chvíli odpočinout a poté znovu zapalte a pokračujte v kouření.

Rozkouřenou dýmku nenechávejte ležet ladem dlouho, tabák pak v kombinaci s již vytvořenou močkou přestane vonět a chutnat. Navíc načichne i dýmka. Pokud tedy víte, že dýmku již nestihnete dokouřit, raději zbytek tabáku vyklepejte, dýmku vyčistěte tak a nechte ji ve stojánku vyschnout minimálně do druhého dne.

Přejít k objednávce