Základní tvary dýmek

Každý pravověrný milovník dýmky by měl mít určité povědomí o základních tvarech dýmek. Tvar dýmky totiž výrazně ovlivňuje její kuřácké vlastnosti. Valná většina kuřáků dýmek si vybírá dýmku podle svého citu, ale na druhé straně je určitě dobré vědět, co od kterého tvaru může dýmkař očekávat.

 

Existuje nepřeberné množství různých tvarů, fakticky žádná dýmka, i ta strojově vyráběná, nebude mít nikdy přesnou kopii. Nicméně všechny tvary vycházejí ze základního rozlišení, které je dvojí. Dýmky jsou buď rovné – streight nebo zahnuté – bent. Ty se dále dělí na half bent či semi-streight, kdy mluvíme o dýmkách mírně zahnutých.

Historie

Současné tvary dýmek, které se dnes už běžně používají, vznikly původně ze starých tvarů dýmek, které se vyráběly v Saint –Claude ve Francii nebo v Anglii. Dnešní klasické tvary můžeme datovat do roku 1856, kdy se při výrobě dýmek začal uplatňovat především kořen briaru.

Při tehdejší dýmkařské výrobě zkušený řezbář vyráběl určitý tvar dýmky stále dokola. Později, s nástupem kopírovacích strojů, tak zvaných pantografů, se tvary ustálily a briarové dýmky se staly pro mnohé kuřáky snáze dostupným artiklem.

Rozdělení tvarů

Většina odborníků se shodne na dvaceti klasických tvarech, z nichž šestnáct je tak říkajíc základních. Snad nejoblíbenějším základním tvarem je typ billiard a bent. Pojmenování tvarů má často souvislost se vzhledem dýmky.

 

Billiard

Jedná se o rovnou dýmku, která se vyrábí v nejrůznějších velikostech.

Je bezkonkurenčně celosvětově nejoblíbenějším tvarem, protože má příjemné proporce, které jsou v rovnováze.

Varianta panel billiard má vyfrézované plošky na hlavičce dýmky ve tvaru oválků kolem dokola.

Dublin

Dalším rovným tvarem je dublin. Ten má hlavičku mírně zešikmenou, tak, že nahoře se dýmka mírně rozšiřuje a dole u troubele se zužuje.

Většinou je delší a subtilnější než billiard, ale i zde existuje množství variací.

Pot

Má masívní tvar hlavičky s větší tloušťkou dřeva.

Dýmky ve tvaru pot se tak snadno nepřehřívají a tabák z nich pravidelně hoří.

Stand-up-poker

Dýmka, která samostatně stojí se jmenuje stand-up-poker. Hlavička je většinou stejně masívní jako u tvaru pot.

Existuje i varianta se zploštělými stěnami ve tvaru kostky. Tato rovná dýmka je však u dnešních kuřáků spíše na okraji zájmu.

Lovat

Rovná dýmka s krátkým sedlovým náustkem.

Hlavička této dýmky má zpravidla billiardový tvar. Na rozdíl od billiardu má však dlouhou troubel, do které je zapasován krátký, sedlový náustek.

Sedlový náustek vyrovnává celkovou váhu dýmky na kuřákovi zuby. Tento tvar vyžaduje velký kus dřeva, proto se vyrábí méně často, než ostatní tvary.

Liverpool

Tato dýmka má na rozdíl od tvaru lovat rovný náustek, nikoli sedlový.

Dýmka také vyžaduje náročnějšího kuřáka, i když přes relativně dlouhou troubel dosáhneme chladného kouře.

Churchwarden – čtenářská dýmka

Ideálním tvarem pro chladný a příjemný kouř je specifický tvar churchwarden, přeloženo jako reverend či důstojný pán.

Tato dýmka se vyrábí buď s hlavičkou typu billiard nebo dublin a má dlouhý náustek.

S tímto tvarem dýmky však nejdou dělat nějaké příliš prudké pohyby, proto vyžaduje po kuřákovi sedět v křesle, soustředit se na kouření a možná i v klidu číst.

Apple

K podsaditějším tvarům se řadí apple neboli jablíčko. Tato dýmka sedí dobře v ruce, má dostatečně tlusté stěny, proto z ní můžete kouřit i silnější aromatické tabáky či latakiové směsi.

Klasický tvar Apple řadíme mezi rovné tvary, protože na rovnou a krátkou troubel je napasován stejně rovný náustek.

Prince

Mírně zahnutý a prodloužený tvar podobný jablíčku má prince někdy se nazývá též tomate. Často má silnější a prohnutý náustek.

Tento odlehčený tvar s jemně zahnutou troubelí a náustkem pomáhají redukovat váhu dýmky v kuřákových ústech.

Cad

Typické pro tento tvar jsou hranaté troubele a náustky. Tyto dýmky jsou stabilní díky dostatečně silnému dřevu na hlavičce.

Dříve byly tyto rovné dýmky celkem oblíbené, zato dnes jsou spíše opomíjeny. Často to byly dýmky, které se kouřily venku, na cestách, v přírodě a podobně.

Bulldog

Mezi robustnější a kratší dýmky patří zaručeně tvar bulldog.

Jak už sám název napovídá, jedná se o podsaditější a kulatější tvar hlavičky, která ústí do hranaté troubele se stejně napasovaným hranatým náustkem.

Zatímco předchozí tvar cad není dnes kuřáky tak preferován, tvar bulldog má své stálé a zanícené příznivce a těší se značné oblibě.

Army

Jeden z novějších tvarů nese název army.

Hlavička dýmky má v podstatě tvar billiardky, ale má zvláštní náustek, který se nešroubuje, ale pouze se zatlačí. Není zde proto zapotřebí čepu.

U mnoha typů je troubel zakončena silným kovovým kroužkem, u lepších dýmek to bývá zpravidla stříbro.

Zahnutá forma tohoto tvaru se nazývá bent army. Náustek je prohnutý a mírně sedlový.

Bent

Zahnutá dýmka v čisté podobě má tvar bent.

Tato dýmka má harmonické proporce, nejen vzhledově, ale také díky skvělým užitkovým vlastnostem.

Dýmka díky zahnutí troubele a náustku drží těžiště nízko, kondenzát z tabáku zůstává dole a nedostává se do pusy, jako je tomu u rovných dýmek.

Bent albert

Elegantní varianta je typ bent albert. Tato dýmka se výborně drží v ruce, má výraznější podíl dřeva na hlavičce s lehce kónickým tvarem.

Je doplněna sedlovým náustkem, který vyvažuje váhu dýmky v kuřákových ústech.

Tento tvar byl předchůdcem mnoha moderních volných tvarů, tak zvaných freehandů.

Bent rhodesian

Hlavička dýmky je ve tvaru bulldog, ale troubel a náustek jsou zahnuté. Jedná se o robustní dýmku se sedlovým náustkem.

Tento tvar dýmky je často vyhledáván zejména kuřáky silných anglických tabáků. Dobře se z této dýmky kouří i aromatičtější druhy tabáků.